פעילות תאריך שעה מקומות
שבעה באוקטובר - זיו קורן 30/05/2024 (חמישי)  20:00 0
שבעה באוקטובר - זיו קורן 01/06/2024 (שבת)  10:00 143
שבעה באוקטובר - זיו קורן 01/06/2024 (שבת)  11:00 89
שבעה באוקטובר - זיו קורן 01/06/2024 (שבת)  12:00 102
שבעה באוקטובר - זיו קורן 01/06/2024 (שבת)  13:00 164
שבעה באוקטובר - זיו קורן 01/06/2024 (שבת)  14:00 169
שבעה באוקטובר - זיו קורן 01/06/2024 (שבת)  15:00 155
שבעה באוקטובר - זיו קורן 02/06/2024 (ראשון)  18:00 40
שבעה באוקטובר - זיו קורן 02/06/2024 (ראשון)  19:00 118
שבעה באוקטובר - זיו קורן 02/06/2024 (ראשון)  20:00 140
שבעה באוקטובר - זיו קורן 05/06/2024 (רביעי)  18:00 138
שבעה באוקטובר - זיו קורן 05/06/2024 (רביעי)  19:00 124
שבעה באוקטובר - זיו קורן 05/06/2024 (רביעי)  20:00 117
שבעה באוקטובר - זיו קורן 07/06/2024 (שישי)  13:00 138
שבעה באוקטובר - זיו קורן 07/06/2024 (שישי)  14:00 163
שבעה באוקטובר - זיו קורן 07/06/2024 (שישי)  15:00 170
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  10:00 87
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  11:00 93
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  12:00 119
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  13:00 138
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  14:00 141
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  15:00 135
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  17:00 0
שבעה באוקטובר - זיו קורן 08/06/2024 (שבת)  18:00 0
שבעה באוקטובר - זיו קורן 09/06/2024 (ראשון)  18:00 170
שבעה באוקטובר - זיו קורן 09/06/2024 (ראשון)  19:00 173
שבעה באוקטובר - זיו קורן 09/06/2024 (ראשון)  20:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 11/06/2024 (שלישי)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 11/06/2024 (שלישי)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 11/06/2024 (שלישי)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 11/06/2024 (שלישי)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/06/2024 (רביעי)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/06/2024 (רביעי)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/06/2024 (רביעי)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/06/2024 (רביעי)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/06/2024 (חמישי)  17:00 162
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/06/2024 (חמישי)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/06/2024 (חמישי)  19:00 176
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/06/2024 (חמישי)  20:00 176
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  10:00 177
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  11:00 165
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  12:00 167
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  13:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  14:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  15:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  16:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  17:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  18:00 172
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 15/06/2024 (שבת)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 16/06/2024 (ראשון)  18:00 147
שבעה באוקטובר - זיו קורן 16/06/2024 (ראשון)  19:00 176
שבעה באוקטובר - זיו קורן 16/06/2024 (ראשון)  20:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 18/06/2024 (שלישי)  18:00 159
שבעה באוקטובר - זיו קורן 18/06/2024 (שלישי)  19:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 18/06/2024 (שלישי)  20:00 174
שבעה באוקטובר - זיו קורן 21/06/2024 (שישי)  13:00 147
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  11:00 165
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  12:00 173
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  13:00 177
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  14:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  15:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  16:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  17:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 22/06/2024 (שבת)  20:00 168
שבעה באוקטובר - זיו קורן 23/06/2024 (ראשון)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 23/06/2024 (ראשון)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 23/06/2024 (ראשון)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 28/06/2024 (שישי)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 28/06/2024 (שישי)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 28/06/2024 (שישי)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 28/06/2024 (שישי)  13:00 174
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  11:00 168
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  12:00 176
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  13:00 176
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  14:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  15:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  16:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  17:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 29/06/2024 (שבת)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 30/06/2024 (ראשון)  11:30 146
שבעה באוקטובר - זיו קורן 30/06/2024 (ראשון)  12:00 133
שבעה באוקטובר - זיו קורן 30/06/2024 (ראשון)  18:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 30/06/2024 (ראשון)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 02/07/2024 (שלישי)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 02/07/2024 (שלישי)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 03/07/2024 (רביעי)  10:30 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 03/07/2024 (רביעי)  11:30 165
שבעה באוקטובר - זיו קורן 05/07/2024 (שישי)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 05/07/2024 (שישי)  11:00 177
שבעה באוקטובר - זיו קורן 05/07/2024 (שישי)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 05/07/2024 (שישי)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  14:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  15:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  16:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  17:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 06/07/2024 (שבת)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 07/07/2024 (ראשון)  18:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 07/07/2024 (ראשון)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 09/07/2024 (שלישי)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 09/07/2024 (שלישי)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/07/2024 (שישי)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/07/2024 (שישי)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/07/2024 (שישי)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 12/07/2024 (שישי)  13:00 176
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  14:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  15:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  16:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  17:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 13/07/2024 (שבת)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 16/07/2024 (שלישי)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 16/07/2024 (שלישי)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 17/07/2024 (רביעי)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 18/07/2024 (חמישי)  18:00 173
שבעה באוקטובר - זיו קורן 18/07/2024 (חמישי)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 18/07/2024 (חמישי)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 19/07/2024 (שישי)  10:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 19/07/2024 (שישי)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 19/07/2024 (שישי)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 19/07/2024 (שישי)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  14:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  15:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  16:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  17:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 20/07/2024 (שבת)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 21/07/2024 (ראשון)  19:00 178
שבעה באוקטובר - זיו קורן 21/07/2024 (ראשון)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 26/07/2024 (שישי)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 26/07/2024 (שישי)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 26/07/2024 (שישי)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 26/07/2024 (שישי)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  10:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  11:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  12:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  13:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  14:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  15:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  16:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  17:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 27/07/2024 (שבת)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 28/07/2024 (ראשון)  18:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 28/07/2024 (ראשון)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 28/07/2024 (ראשון)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 30/07/2024 (שלישי)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 30/07/2024 (שלישי)  20:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 31/07/2024 (רביעי)  19:00 180
שבעה באוקטובר - זיו קורן 31/07/2024 (רביעי)  20:00 180