פעילות תאריך שעה מקומות
3000 שנה בשעתיים - עברית 15/04/2024 (שני)  11:00 36
3000 שנה בשעתיים - עברית 15/04/2024 (שני)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 16/04/2024 (שלישי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 16/04/2024 (שלישי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 17/04/2024 (רביעי)  11:30 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 17/04/2024 (רביעי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 18/04/2024 (חמישי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 18/04/2024 (חמישי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 21/04/2024 (ראשון)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 21/04/2024 (ראשון)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 30/04/2024 (שלישי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 30/04/2024 (שלישי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 01/05/2024 (רביעי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 01/05/2024 (רביעי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 02/05/2024 (חמישי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 02/05/2024 (חמישי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 05/05/2024 (ראשון)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 05/05/2024 (ראשון)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 06/05/2024 (שני)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 06/05/2024 (שני)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 07/05/2024 (שלישי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 07/05/2024 (שלישי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 08/05/2024 (רביעי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 08/05/2024 (רביעי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 09/05/2024 (חמישי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 09/05/2024 (חמישי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 12/05/2024 (ראשון)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 12/05/2024 (ראשון)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 13/05/2024 (שני)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 13/05/2024 (שני)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 14/05/2024 (שלישי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 14/05/2024 (שלישי)  15:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 15/05/2024 (רביעי)  11:00 40
3000 שנה בשעתיים - עברית 15/05/2024 (רביעי)  15:00 40