פעילות תאריך שעה מקומות
בית פלוגת הכותל -עברית 02/01/2025 (חמישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/01/2025 (חמישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 02/01/2025 (חמישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/01/2025 (חמישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/01/2025 (חמישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/01/2025 (חמישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 02/01/2025 (חמישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/01/2025 (חמישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/01/2025 (חמישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 02/01/2025 (חמישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/01/2025 (ראשון)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/01/2025 (ראשון)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 05/01/2025 (ראשון)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/01/2025 (ראשון)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/01/2025 (ראשון)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/01/2025 (ראשון)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 05/01/2025 (ראשון)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/01/2025 (ראשון)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/01/2025 (ראשון)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 05/01/2025 (ראשון)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/01/2025 (שני)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/01/2025 (שני)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 06/01/2025 (שני)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/01/2025 (שני)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/01/2025 (שני)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/01/2025 (שני)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 06/01/2025 (שני)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/01/2025 (שני)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/01/2025 (שני)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 06/01/2025 (שני)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/01/2025 (שלישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/01/2025 (שלישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 07/01/2025 (שלישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/01/2025 (שלישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/01/2025 (שלישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/01/2025 (שלישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 07/01/2025 (שלישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/01/2025 (שלישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/01/2025 (שלישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 07/01/2025 (שלישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/01/2025 (רביעי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/01/2025 (רביעי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 08/01/2025 (רביעי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/01/2025 (רביעי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/01/2025 (רביעי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/01/2025 (רביעי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 08/01/2025 (רביעי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/01/2025 (רביעי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/01/2025 (רביעי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 08/01/2025 (רביעי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/01/2025 (חמישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/01/2025 (חמישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 09/01/2025 (חמישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/01/2025 (חמישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/01/2025 (חמישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/01/2025 (חמישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 09/01/2025 (חמישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/01/2025 (חמישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/01/2025 (חמישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 09/01/2025 (חמישי)  15:45 40