פעילות תאריך שעה מקומות
בית פלוגת הכותל -עברית 15/04/2024 (שני)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/04/2024 (שני)  09:45 38
בית פלוגת הכותל -אנגלית 15/04/2024 (שני)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/04/2024 (שני)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/04/2024 (שני)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/04/2024 (שני)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 15/04/2024 (שני)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/04/2024 (שני)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/04/2024 (שני)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 15/04/2024 (שני)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 16/04/2024 (שלישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 16/04/2024 (שלישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל 16/04/2024 (שלישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 16/04/2024 (שלישי)  17:00 19
בית פלוגת הכותל -עברית 17/04/2024 (רביעי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 17/04/2024 (רביעי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 17/04/2024 (רביעי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 17/04/2024 (רביעי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 17/04/2024 (רביעי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 17/04/2024 (רביעי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 17/04/2024 (רביעי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 17/04/2024 (רביעי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 17/04/2024 (רביעי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 17/04/2024 (רביעי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 18/04/2024 (חמישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 18/04/2024 (חמישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 18/04/2024 (חמישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 18/04/2024 (חמישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 18/04/2024 (חמישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 18/04/2024 (חמישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 18/04/2024 (חמישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 18/04/2024 (חמישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 18/04/2024 (חמישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 18/04/2024 (חמישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 21/04/2024 (ראשון)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 21/04/2024 (ראשון)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 21/04/2024 (ראשון)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 21/04/2024 (ראשון)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 21/04/2024 (ראשון)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 21/04/2024 (ראשון)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 21/04/2024 (ראשון)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 21/04/2024 (ראשון)  14:15 10
בית פלוגת הכותל -עברית 21/04/2024 (ראשון)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 21/04/2024 (ראשון)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 30/04/2024 (שלישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 30/04/2024 (שלישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 30/04/2024 (שלישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 30/04/2024 (שלישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 30/04/2024 (שלישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 30/04/2024 (שלישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 30/04/2024 (שלישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 30/04/2024 (שלישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 30/04/2024 (שלישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 30/04/2024 (שלישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 01/05/2024 (רביעי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 01/05/2024 (רביעי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 01/05/2024 (רביעי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 01/05/2024 (רביעי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 01/05/2024 (רביעי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 01/05/2024 (רביעי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 01/05/2024 (רביעי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 01/05/2024 (רביעי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 01/05/2024 (רביעי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 01/05/2024 (רביעי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/05/2024 (חמישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/05/2024 (חמישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 02/05/2024 (חמישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/05/2024 (חמישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/05/2024 (חמישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/05/2024 (חמישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 02/05/2024 (חמישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/05/2024 (חמישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 02/05/2024 (חמישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 02/05/2024 (חמישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/05/2024 (ראשון)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/05/2024 (ראשון)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 05/05/2024 (ראשון)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/05/2024 (ראשון)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/05/2024 (ראשון)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/05/2024 (ראשון)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 05/05/2024 (ראשון)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/05/2024 (ראשון)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 05/05/2024 (ראשון)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 05/05/2024 (ראשון)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/05/2024 (שני)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/05/2024 (שני)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 06/05/2024 (שני)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/05/2024 (שני)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/05/2024 (שני)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/05/2024 (שני)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 06/05/2024 (שני)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/05/2024 (שני)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 06/05/2024 (שני)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 06/05/2024 (שני)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/05/2024 (שלישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/05/2024 (שלישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 07/05/2024 (שלישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/05/2024 (שלישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/05/2024 (שלישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/05/2024 (שלישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 07/05/2024 (שלישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/05/2024 (שלישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 07/05/2024 (שלישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 07/05/2024 (שלישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/05/2024 (רביעי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/05/2024 (רביעי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 08/05/2024 (רביעי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/05/2024 (רביעי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/05/2024 (רביעי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/05/2024 (רביעי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 08/05/2024 (רביעי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/05/2024 (רביעי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 08/05/2024 (רביעי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 08/05/2024 (רביעי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/05/2024 (חמישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/05/2024 (חמישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 09/05/2024 (חמישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/05/2024 (חמישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/05/2024 (חמישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/05/2024 (חמישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 09/05/2024 (חמישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/05/2024 (חמישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 09/05/2024 (חמישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 09/05/2024 (חמישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 12/05/2024 (ראשון)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 12/05/2024 (ראשון)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 12/05/2024 (ראשון)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 12/05/2024 (ראשון)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 12/05/2024 (ראשון)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 12/05/2024 (ראשון)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 12/05/2024 (ראשון)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 12/05/2024 (ראשון)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 12/05/2024 (ראשון)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 12/05/2024 (ראשון)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 13/05/2024 (שני)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 13/05/2024 (שני)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 13/05/2024 (שני)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 13/05/2024 (שני)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 13/05/2024 (שני)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 13/05/2024 (שני)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 13/05/2024 (שני)  13:30 5
בית פלוגת הכותל -עברית 13/05/2024 (שני)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 13/05/2024 (שני)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 13/05/2024 (שני)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 14/05/2024 (שלישי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 14/05/2024 (שלישי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 14/05/2024 (שלישי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 14/05/2024 (שלישי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 14/05/2024 (שלישי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 14/05/2024 (שלישי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 14/05/2024 (שלישי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 14/05/2024 (שלישי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 14/05/2024 (שלישי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 14/05/2024 (שלישי)  15:45 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/05/2024 (רביעי)  09:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/05/2024 (רביעי)  09:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 15/05/2024 (רביעי)  10:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/05/2024 (רביעי)  11:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/05/2024 (רביעי)  12:00 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/05/2024 (רביעי)  12:45 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 15/05/2024 (רביעי)  13:30 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/05/2024 (רביעי)  14:15 40
בית פלוגת הכותל -עברית 15/05/2024 (רביעי)  15:00 40
בית פלוגת הכותל -אנגלית 15/05/2024 (רביעי)  15:45 40