פעילות תאריך שעה מקומות
סיור מודרך בעברית -11:00 15/04/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 15/04/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 16/04/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 16/04/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 17/04/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 17/04/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 18/04/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 18/04/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 21/04/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 21/04/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 25/04/2024 (חמישי)  11:00 35
סיור מודרך בעברית -11:00 30/04/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 01/05/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 01/05/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 02/05/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 02/05/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 05/05/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 05/05/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 06/05/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 06/05/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 07/05/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 07/05/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 08/05/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 08/05/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 09/05/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 09/05/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 12/05/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 12/05/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 13/05/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 13/05/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 14/05/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 14/05/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 15/05/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 15/05/2024 (רביעי)  15:00 40