פעילות תאריך שעה מקומות
סיור מודרך בעברית -15:00 15/07/2024 (שני)  14:00 33
סיור מודרך בעברית -11:00 16/07/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 16/07/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 17/07/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 17/07/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 18/07/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 18/07/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 21/07/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 21/07/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 22/07/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 24/07/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 24/07/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 25/07/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 25/07/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 28/07/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 28/07/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 29/07/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 29/07/2024 (שני)  13:30 40
סיור מודרך בעברית -11:00 30/07/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 30/07/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 31/07/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 31/07/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 21/08/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 01/09/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 02/09/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 03/09/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 04/09/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 05/09/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 08/09/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית 09/09/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 10/09/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 11/09/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 12/09/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 15/09/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 16/09/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 17/09/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 18/09/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 19/09/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 07/10/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 08/10/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 09/10/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 10/10/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 13/10/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 14/10/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 15/10/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 20/10/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 21/10/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 22/10/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 23/10/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 24/10/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 03/11/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 03/11/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 04/11/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 04/11/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 05/11/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 05/11/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 06/11/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 06/11/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 07/11/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 07/11/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 10/11/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 10/11/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 11/11/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 11/11/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 12/11/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 12/11/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 13/11/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 13/11/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 14/11/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 14/11/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 17/11/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 17/11/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 18/11/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 18/11/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 19/11/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 19/11/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 20/11/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 20/11/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 21/11/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 21/11/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 24/11/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 24/11/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 25/11/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 25/11/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 26/11/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 26/11/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 27/11/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 27/11/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 28/11/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 28/11/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 01/12/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 01/12/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 02/12/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 02/12/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 03/12/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 03/12/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 04/12/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 04/12/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 05/12/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 05/12/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 08/12/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 08/12/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 09/12/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 09/12/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 10/12/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 10/12/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 11/12/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 11/12/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 12/12/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 12/12/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 15/12/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 15/12/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 16/12/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 16/12/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 17/12/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 17/12/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 18/12/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 18/12/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 19/12/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 19/12/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 22/12/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 22/12/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 23/12/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 23/12/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 24/12/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 24/12/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 25/12/2024 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 25/12/2024 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 26/12/2024 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 26/12/2024 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 29/12/2024 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 29/12/2024 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 30/12/2024 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 30/12/2024 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 31/12/2024 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 31/12/2024 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 01/01/2025 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 01/01/2025 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 02/01/2025 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 02/01/2025 (חמישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 05/01/2025 (ראשון)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 05/01/2025 (ראשון)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 06/01/2025 (שני)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 06/01/2025 (שני)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 07/01/2025 (שלישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 07/01/2025 (שלישי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 08/01/2025 (רביעי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 08/01/2025 (רביעי)  15:00 40
סיור מודרך בעברית -11:00 09/01/2025 (חמישי)  11:00 40
סיור מודרך בעברית -15:00 09/01/2025 (חמישי)  15:00 40