פעילות תאריך שעה מקומות
בית כנסת החורבה 15/07/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 16/07/2024 (שלישי)   97
בית כנסת החורבה 17/07/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 18/07/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 21/07/2024 (ראשון)   93
בית כנסת החורבה 22/07/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 23/07/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 24/07/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 25/07/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 28/07/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 29/07/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 30/07/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 31/07/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 01/08/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 04/08/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 05/08/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 06/08/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 07/08/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 08/08/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 11/08/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 12/08/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 13/08/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 14/08/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 15/08/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 18/08/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 19/08/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 20/08/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 21/08/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 22/08/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 25/08/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 26/08/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 27/08/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 28/08/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 29/08/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 01/09/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 02/09/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 03/09/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 04/09/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 05/09/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 08/09/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 09/09/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 10/09/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 11/09/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 12/09/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 15/09/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 16/09/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 17/09/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 18/09/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 19/09/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 22/09/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 23/09/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 24/09/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 25/09/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 26/09/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 29/09/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 30/09/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 01/10/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 02/10/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 03/10/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 04/10/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 06/10/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 07/10/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 08/10/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 09/10/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 10/10/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 11/10/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 13/10/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 14/10/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 15/10/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 16/10/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 17/10/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 18/10/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 20/10/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 21/10/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 22/10/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 23/10/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 24/10/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 25/10/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 27/10/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 28/10/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 29/10/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 30/10/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 31/10/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 01/11/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 03/11/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 04/11/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 05/11/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 06/11/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 07/11/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 08/11/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 10/11/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 11/11/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 12/11/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 13/11/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 14/11/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 15/11/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 17/11/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 18/11/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 19/11/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 20/11/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 21/11/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 22/11/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 24/11/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 25/11/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 26/11/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 27/11/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 28/11/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 29/11/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 01/12/2024 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 02/12/2024 (שני)   100
בית כנסת החורבה 03/12/2024 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 04/12/2024 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 05/12/2024 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 06/12/2024 (שישי)   100
בית כנסת החורבה 05/01/2025 (ראשון)   100
בית כנסת החורבה 06/01/2025 (שני)   100
בית כנסת החורבה 07/01/2025 (שלישי)   100
בית כנסת החורבה 08/01/2025 (רביעי)   100
בית כנסת החורבה 09/01/2025 (חמישי)   100
בית כנסת החורבה 10/01/2025 (שישי)   100