פעילות תאריך שעה מקומות
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  10:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  11:00 16
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  12:00 4
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  13:00 17
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/07/2024 (ראשון)  16:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  10:00 19
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  11:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  12:00 17
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/07/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  09:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/07/2024 (שלישי)  16:00 16
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  11:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/07/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  10:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/08/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  13:00 10
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/08/2024 (ראשון)  16:00 16
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/08/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  14:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/08/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  09:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/08/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  12:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  14:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  15:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/08/2024 (חמישי)  16:00 14
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  10:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/08/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/08/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/08/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/08/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/08/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/08/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/08/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/08/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/08/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/08/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/08/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/08/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/09/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/09/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/09/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  10:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  11:00 5
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/09/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/09/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/09/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/09/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/09/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/09/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/09/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/09/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/09/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/09/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/09/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/09/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/09/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/09/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  12:00 5
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  13:00 5
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/09/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/09/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/09/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/09/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/09/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/09/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/09/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/09/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/09/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/09/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/09/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/09/2024 (רביעי)  16:00 0
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/09/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/09/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/09/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/09/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/09/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/10/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/10/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/10/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/10/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/10/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/10/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/10/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/10/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/10/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/10/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/10/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/10/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/10/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/10/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/10/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/10/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/10/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/10/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/10/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/10/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/10/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/10/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/10/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/10/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/10/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/10/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/10/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/10/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/10/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/10/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/10/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/11/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/11/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/11/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/11/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/11/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/11/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/11/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/11/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/11/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/11/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/11/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/11/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/11/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/11/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/11/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/11/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/11/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/11/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/11/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/11/2024 (רביעי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/11/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/11/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/11/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/11/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/11/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים-ביקור ברובע ההרודיאני 20/11/2024 (רביעי)  15:20 5
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/11/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/11/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/11/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/11/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/11/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/11/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/11/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/11/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/11/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/11/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/11/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/12/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/12/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/12/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/12/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/12/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/12/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/12/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/12/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/12/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/12/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/12/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 12/12/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 13/12/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 14/12/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 15/12/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 16/12/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 17/12/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 18/12/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 19/12/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 20/12/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 21/12/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 22/12/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 23/12/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 24/12/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 25/12/2024 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 26/12/2024 (חמישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 27/12/2024 (שישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 28/12/2024 (שבת)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 29/12/2024 (ראשון)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 30/12/2024 (שני)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  10:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 31/12/2024 (שלישי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  09:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  11:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  12:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  13:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  14:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  15:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 01/01/2025 (רביעי)  16:00 20
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 02/01/2025 (חמישי)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 03/01/2025 (שישי)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 04/01/2025 (שבת)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 05/01/2025 (ראשון)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 06/01/2025 (שני)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 07/01/2025 (שלישי)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 08/01/2025 (רביעי)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  09:00 26
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 09/01/2025 (חמישי)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  10:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 10/01/2025 (שישי)  16:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  09:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  10:00 30
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  11:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  12:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  13:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  14:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  15:00 25
הרובע ההרודיאני - בתי הכהנים 11/01/2025 (שבת)  16:00 25