פעילות תאריך שעה מקומות
דיאלוג עם הזמן- 10/12/2023 (ראשון)  12:20 12
דיאלוג עם הזמן- 10/12/2023 (ראשון)  12:40 9
דיאלוג עם הזמן- 11/12/2023 (שני)  10:00 4
דיאלוג עם הזמן- 11/12/2023 (שני)  11:40 10
דיאלוג עם הזמן- 12/12/2023 (שלישי)  10:00 9
דיאלוג עם הזמן- 12/12/2023 (שלישי)  10:40 1
דיאלוג עם הזמן- 12/12/2023 (שלישי)  11:40 9
דיאלוג עם הזמן- 12/12/2023 (שלישי)  12:40 7
דיאלוג עם הזמן- 13/12/2023 (רביעי)  10:40 3
דיאלוג עם הזמן- 13/12/2023 (רביעי)  12:40 12
דיאלוג עם הזמן- 14/12/2023 (חמישי)  10:40 10
דיאלוג עם הזמן- 14/12/2023 (חמישי)  12:40 10
דיאלוג עם הזמן- 14/12/2023 (חמישי)  16:00 10
דיאלוג עם הזמן- 21/12/2023 (חמישי)  10:20 0