פעילות תאריך שעה מקומות
היער הקסום 16/04/2024 (שלישי)  10:30 8
היער הקסום 16/04/2024 (שלישי)  11:15 10
היער הקסום 16/04/2024 (שלישי)  11:30 8
היער הקסום 16/04/2024 (שלישי)  13:00 12
היער הקסום 16/04/2024 (שלישי)  13:40 12
היער הקסום 17/04/2024 (רביעי)  10:30 10
היער הקסום 17/04/2024 (רביעי)  11:15 9
היער הקסום 17/04/2024 (רביעי)  11:30 12
היער הקסום 17/04/2024 (רביעי)  13:00 10
היער הקסום 18/04/2024 (חמישי)  10:00 10
היער הקסום 18/04/2024 (חמישי)  11:00 12
היער הקסום 18/04/2024 (חמישי)  11:15 7
היער הקסום 18/04/2024 (חמישי)  11:30 10
היער הקסום 18/04/2024 (חמישי)  13:30 10
היער הקסום 18/04/2024 (חמישי)  14:00 12
היער הקסום 19/04/2024 (שישי)  10:15 10
היער הקסום 19/04/2024 (שישי)  10:30 12
היער הקסום 19/04/2024 (שישי)  11:15 12
היער הקסום 19/04/2024 (שישי)  12:30 12
היער הקסום 19/04/2024 (שישי)  13:00 12
היער הקסום 20/04/2024 (שבת)  10:30 6
היער הקסום 20/04/2024 (שבת)  11:15 0
היער הקסום 20/04/2024 (שבת)  11:30 4
היער הקסום 20/04/2024 (שבת)  13:00 9
היער הקסום 20/04/2024 (שבת)  13:45 12
היער הקסום 21/04/2024 (ראשון)  11:30 0
היער הקסום 23/04/2024 (שלישי)  11:15 4
היער הקסום 23/04/2024 (שלישי)  11:30 5
היער הקסום 24/04/2024 (רביעי)  10:30 2
היער הקסום 24/04/2024 (רביעי)  11:15 0
היער הקסום 24/04/2024 (רביעי)  11:30 0
היער הקסום 24/04/2024 (רביעי)  13:00 3
היער הקסום 24/04/2024 (רביעי)  13:45 10
היער הקסום 25/04/2024 (חמישי)  10:30 0
היער הקסום 25/04/2024 (חמישי)  11:15 1
היער הקסום 25/04/2024 (חמישי)  11:30 0
היער הקסום 25/04/2024 (חמישי)  13:00 9
היער הקסום 25/04/2024 (חמישי)  13:45 0
היער הקסום 27/04/2024 (שבת)  11:15 2
היער הקסום 27/04/2024 (שבת)  11:30 1
היער הקסום 28/04/2024 (ראשון)  11:15 0
היער הקסום 28/04/2024 (ראשון)  11:30 0
היער הקסום 29/04/2024 (שני)  11:15 5
היער הקסום 29/04/2024 (שני)  11:30 2
היער הקסום 04/05/2024 (שבת)  13:40 7